Kurzy a akreditované vzdělávací akce


Název kurzu/akce Číslo akreditace MPSV ČR Přiložené soubory
Aktivizační činnosti seniorů v zařízeních sociálních služeb 2015/1240-PC/SP/VP/PP Stáhnout aktivizacni-cinnosti-seniorů-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Autonomie pečujícího aneb každý má svoje limity A2019/0377-SP/PC/PP/VP Stáhnout autonomie-pecujiciho-aneb-kazdy-ma-svoje-limity.pdf
Emoční inteligence v přístupu ke klientovi seniorského věku v sociálních službách A2018/0478-SP/PC/VP Stáhnout emocni-inteligence-v-pristupu-ke-klientovi-seniorskeho-veku-v-socialnich-sluzbach.pdf
Ergoterapeutická péče u seniorů v zařízeních sociálních služeb - úvodní kurz - 8 výukových hodin A2018/0338-SP/PC Stáhnout ergoterapie-u-klientů-seniorskeho-veku-v-zarizenich-socialnich-sluzeb-1-den.pdf
Ergoterapie u klientů seniorského věku v zařízeních sociálních služeb - 24 výukových hodin/3 výukové dny A2017/0415-SP/PC Stáhnout ergoterapie-u-klientů-seniorskeho-veku-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Etické a normativní chování ke klientům sociálních služeb A2017/0004-SP/PC/VP Stáhnout eticke-a-normativni-chovani-ke-klientům-socialnich-sluzeb.pdf
Individuální plánování s nekomunikujícími klienty (s klienty s poruchami rozumového spektra) A2018/0337-SP/PC Stáhnout individualni-planovani-s-nekomunikujicimi-klienty-s-klienty-s-poruchami-rozumoveho-spektra.pdf
Komunikační kompetence pracovníků v přímé péči A2019/0374-SP/PC/PP Stáhnout komunikacni-kompetence-pracovniků-v-prime-peci.pdf
Možnosti canisterapeutické péče v zařízeních sociálních služeb A2019/0371-SP/PC/PP Stáhnout moznosti-canisterapeuticke-pece-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Možnosti hledání komunikace s klienty s poruchou rozumového spektra v zařízení sociálních služeb A2018/0097-SP/PC/VP Stáhnout moznosti-hledani-komunikace-s-klienty-s-poruchou-rozumoveho-spektra-v-zarizeni-socialnich-sluzeb.pdf
Možnosti péče o klienty s extrapyramidovým onemocněním - Parkinsonovou a Huntingtonovou chorobou v zařízeních sociálních služeb A2019/0369-SP/PC/PP Stáhnout moznosti-pece-o-klienty-s-extrapyramidovym-onemocnenim-parkinsonovou-a-huntingtonovou-chorobou-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Možnosti péče o klienty se závislostmi v kontextu sociálních služeb A2017/0005-SP/PC/VP Stáhnout moznosti-pece-o-klienty-se-zavislostmi-v-kontextu-socialnich-sluzeb.pdf
Možnosti sociálně zdravotní podpory a péče o klienty s handicapem 2015/1241-PC/SP/VP/PP Stáhnout moznosti-socialne-zdravotni-podpory-a-pece-o-klienty-s-handicapem.pdf
Nevhodné zacházení a jednání se seniory a s handicapovanými jedinci v sociálních zařízeních (syndrom EAN) 2014/0645-PS/SP/VP/PP Stáhnout nevhodne-zachazeni-a-jednani-se-seniory-a-s-handicapovanymi-jedinci-v-socialnich-zarizenich-syndrom-ean.pdf
Odlehčovací péče v sociálních službách A2018/0098-PC Stáhnout odlehcovaci-pece-v-socialnich-sluzbach.pdf
Péče o klienty s amputacemi dolních končetin v zařízeních sociálních služeb A2017/0099-SP/PC Stáhnout pece-o-klienty-s-amputacemi-dolnich-koncetin-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou v zařízeních sociálních služeb A2018/0327-SP/PC Stáhnout zaklady-pece-o-klienty-s-cmp.pdf
Péče o klienty s Parkinsonovou chorobou 2015/0552-PC/SP/VP/PP Stáhnout pece-o-klienty-s-parkinsonovou-chorobou.pdf
Pocity osamělosti seniorů v sociálních zařízeních a možnosti pomoci 2016/0610-PC/SP/VP/PP Stáhnout pocity-osamelosti-seniorů-v-socialnich-zarizenich-a-moznosti-pomoci.pdf
Poruchy socializace na pracovištích sociálních služeb 2016/0389-PC/SP/VP/PP Stáhnout poruchy-socializace-na-pracovistich-socialnich-sluzeb.pdf
Práce s klientem s poruchami hybnosti v zařízeních sociálních služeb 2016/0467-PC/VP/PP Stáhnout prace-s-klientem-s-poruchami-hybnosti-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Práce s klienty s poruchami řeči v zařízeních sociálních služeb 2015/1242-PC/SP/VP/PP Stáhnout prace-s-klienty-s-poruchami-reci-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Práce s rukou u klientů v zařízeních sociálních služeb 2015/1243-PC/SP/VP/PP Stáhnout prace-s-rukou-u-klientů-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Práce se seniory v domácím prostředí a komunitě v kontextu sociálních služeb 2015/1246-PC/SP/VP/PP Stáhnout prace-se-seniory-v-domacim-prostredi-a-komunite-v-kontextu-socialnich-sluzeb.pdf
Práce se seniory v zařízeních sociální péče 2015/1247-PC/SP/VP/PP Stáhnout prace-se-seniory-v-zarizenich-socialni-pece.pdf
Prevence bolestí zad pro pracovníky přímé obslužné péče 2015/0754-PC/SP/VP/PP Stáhnout prevence-bolesti-zad-pro-pracovniky-prime-obsluzne-pece.pdf
Prevence infekčních onemocnění v sociálních zařízeních A2018/0206-SP/PC/VP Stáhnout prevence-infekcnich-onemocneni-v-socialnich-zarizenich.pdf
Prvky kinestetiky v každodenní péči o klienty s poruchou hybnosti 2015/0704-PC/SP/VP/PP Stáhnout prvky-kinestetiky-v-kazdodenni-peci-o-klienty-s-poruchou-hybnosti.pdf
Psychiatrické minimum pro pracovníky přímé obslužné péče 2016/0074-PC/VP/PP Stáhnout psychiatricke-minimum-pro-pracovniky-prime-obsluzne-pece.pdf
Rehabilitační péče o klienty s poruchami hybnosti v kontextu sociálních služeb - 2 dny/16 výukových hodin 2016/0973-PC/VP/PP Stáhnout rehabilitacni-pece-o-klienty-s-poruchami-hybnosti-v-kontextu-socialnich-sluzeb.pdf
Relaxační prvky pro pracovníky sociálních služeb 2017/0109-PC/SP/VP/PP Stáhnout relaxacni-prvky-pro-pracovniky-socialnich-sluzeb.pdf
Relaxační prvky pro pracovníky sociálních služeb 2017/0109-PC/SP/VP/PP Stáhnout relaxacni-prvky-pro-pracovniky-socialnich-sluzeb.pdf
Reminicsence seniorů v sociálních zařízeních I. 2016/0390-PC/SP/VP/PP Stáhnout reminiscence-seniorů-v-socialnich-zarizenich-i.pdf
Reminicsence seniorů v sociálních zařízeních II. A2017/0597-SP/PC Stáhnout reminiscence-seniorů-v-socialnich-zarizenich-ii.pdf
Role sociálního pracovníka v péči o seniory v sociálních službách A2017/0583-PC Stáhnout role-socialniho-pracovnika-v-peci-o-seniory-v-socialnich-sluzbach.pdf
Sexualita seniorského věku v zařízeních sociálních služeb 2016/0609-PC/SP/VP/PP Stáhnout sexualita-seniorskeho-veku-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Sociální vztahy a dovednosti v kontextu sociálních služeb 2016/0768-PC/SP/PP Stáhnout socialni-vztahy-a-dovednosti-v-kontextu-socialnich-sluzeb.pdf
Specifika péče o klienty s inkontinencí v zařízeních sociálních služeb A2018/0334-SP/PC Stáhnout specifika-pece-o-klienty-s-inkontinenci-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů v zařízeních sociálních služeb 2016/0391-PC/VP/PP Stáhnout stimulacni-techniky-dle-bobath-konceptu-u-klientů-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Stimulační techniky u klientů s poruchami hybnosti v sociálních zařízeních 2015/0836-PC/SP/VP/PP Stáhnout stimulacni-techniky-u-klientů-s-poruchami-hybnosti-v-socialnich-zarizenich.pdf
Strategie komunikace a základy zvládání konfliktů u klientů sociálních zařízení 2015/1244-PC/SP/VP/PP Stáhnout strategie-komunikace-a-zaklady-zvladani-konfliktů-u-klientů-socialnich-zarizeni.pdf
Úvod do problematiky péče o klienty s demencí 2015/0373-PC/SP/VP/PP Stáhnout vod-do-problematiky-pece-o-klienty-s-demenci.pdf
Úvod do sebepéče pečujících v sociálních službách 2014/1282-PC/SP/PP Stáhnout vod-do-sebepece-pecujicich-v-socialnich-sluzbach.pdf
Úvod do sociálně - zdravotní péče u seniorů, chronicky nemocných(DNZS) a nevyléčitelných osob 2015/1245-PC/SP/VP/PP Stáhnout vod-do-socialne-zdravotni-pece-u-seniorů-chronicky-nemocnych-dnzs-a-nevylecitelnych-osob.pdf
Věkově podmíněná diskriminace - úvod do ageismu 2015/0065-PC/SP/VP/PP Stáhnout vekove-podminena-diskriminace-uvod-do-ageismu.pdf
Výživa u seniorů v zařízeních sociálních služeb - výživa ve stáří 2015/0999-PC/VP/PP Stáhnout vyziva-u-seniorů-v-zarizenich-socialnich-sluzeb-vyziva-ve-stari.pdf
Vztahová manipulace v péči o klienta v sociálních službách A2018/0336-SP/PC/VP Stáhnout vod-do-vztahove-manipulace-v-peci-o-klienta-v-socialnich-sluzbach.pdf
Základní pečovatelské úkony v paliativní péči u klientů v zařízeních sociální péče 2015/1004-PC/VP/PP Stáhnout zakladni-pecovatelske-ukony-v-paliativni-peci-u-klientů-v-zarizenich-socialni-pece.pdf
Základy nedirektivní komunikace v krizové intervenci u klientů seniorského věku v sociálních službách 2016/0457-PC/SP/VP/PP Stáhnout zaklady-nedirektivni-komunikace-v-krizove-intervenci-u-klientů-seniorskeho-veku-v-socialnich-sluzbach.pdf
Základy nedirektivní komunikace v práci s dětmi v sociálních službách 2015/1248-PC/SP/VP/PP Stáhnout zaklady-nedirektivni-komunikace-v-praci-s-detmi-v-socialnich-sluzbach.pdf
Základy péče o klienta se spastickým syndromem v zařízeních sociální péče 2015/0835- PC/SP/VP/PP Stáhnout zaklady-pece-o-klienta-se-spastickym-syndromem-v-zarizenich-socialni-pece.pdf
Základy péče o klienty s dekubity v zařízeních sociálních služeb 2016/0999-PC/SP/VP/PP Stáhnout zaklady-pece-o-klienty-s-dekubity-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Základy první pomoci v zařízeních sociální péče 2015/0066-PC/SP/VP/PP Stáhnout zaklady-prvni-pomoci-v-zarizenich-socialni-pece.pdf
Základy sociální psychologie pro pracovníky v sociálních službách 2015/1249-PC/VP/PP Stáhnout zaklady-socialni-psychologie-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach.pdf
Základy trénování paměti a kognitivních funkcí u seniorů v sociálních zařízeních 2014/0961-PC/SP/VP/PP Stáhnout zaklady-trenovani-pameti-a-kognitivnich-funkci-u-seniorů-v-socialnich-zarizenich.pdf
Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese 2016/0152-PC/SP/VP/PP Stáhnout zvladani-zatezovych-situaci-pro-pomahajici-profese.pdf