Kurzy a akreditované vzdělávací akce


Název kurzu/akce Číslo akreditace MPSV ČR Přiložené soubory
Aktivizační činnosti seniorů v zařízeních sociálních služeb A2022/0977-SP/PC/PP Stáhnout aktivizacni-cinnosti-seniorů-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Autonomie pečujícího aneb každý má svoje limity A2022/0978-SP/PC/PP/VP Stáhnout autonomie-pecujiciho-aneb-kazdy-ma-svoje-limity.pdf
Emoční inteligence v přístupu ke klientovi seniorského věku v sociálních službách A2022/0187-SP/PC/PP/VP Stáhnout emocni-inteligence-v-pristupu-ke-klientovi-seniorskeho-veku-v-socialnich-sluzbach.pdf
Ergoterapeutická péče u seniorů v zařízeních sociálních služeb - úvodní kurz - 8 výukových hodin A2022/0188-SP/PC/PP Stáhnout uvod-ergoterapie-u-klientů-seniorskeho-veku-v-zarizenich-socialnich-sluzeb-1-den.pdf
Ergoterapie u klientů seniorského věku v zařízeních sociálních služeb - 24 výukových hodin/3 výukové dny A2021/0919-SP/PC/PP Stáhnout ergoterapie-u-klientů-seniorskeho-veku-v-zarizenich-socialnich-sluzeb-3-dny-24-vyukovych-hodin.pdf
Etické a normativní chování ke klientům sociálních služeb A2020/1125-SP/PC/VP Stáhnout eticke-a-normativni-chovani-ke-klientům-socialnich-sluzeb.pdf
Individuální plánování s klienty s poruchami rozumového spektra A2022/0334-SP/PC/PP Stáhnout individualni-planovani-s-klienty-s-poruchami-rozumoveho-spektra.pdf
Komunikační kompetence pracovníků v přímé péči A2022/1218-SP/PC/PP Stáhnout komunikacni-kompetence-pracovniků-v-prime-peci.pdf
Možnosti hledání komunikace s klienty s poruchou rozumového spektra v zařízení sociálních služeb A2021/1265-SP/PC/PP/VP Stáhnout moznosti-hledani-komunikace-s-klienty-s-poruchou-rozumoveho-spektra-v-zarizeni-socialnich-sluzeb-2.pdf
Možnosti péče o klienty s extrapyramidovým onemocněním - Parkinsonovou a Huntingtonovou chorobou v zařízeních sociálních služeb A2023/0028-SP/PC/PP Stáhnout moznosti-pece-o-klienty-s-extrapyramidovym-onemocnenim-parkinsonovou-a-huntingtonovou-chorobou-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Možnosti péče o klienty se závislostmi v kontextu sociálních služeb A2022/0309-SP/PC/PP/VP Stáhnout moznosti-pece-o-klienty-se-zavislostmi-v-kontextu-socialnich-sluzeb.pdf
Možnosti sebepéče pečujících v sociálních službách A2023/0025-SP/PC/PP/VP Stáhnout moznosti-sebepece-pecujicich-v-socialnich-sluzbach.pdf
Možnosti senzomotorické stimulace u klientů s poruchami hybnosti v sociálních zařízeních A2023/1085-SP/PC/PP Stáhnout moznosti-senzomotoricke-stimulace-u-klientů-s-poruchami-hybnosti-v-socialnich-zarizenich.pdf
Možnosti využití kompenzačních pomůcek v péči o klienty s poruchami hybnosti A2023/0619-SP/PC/PP Stáhnout moznosti-vyuziti-kompenzacnich-pomůcek-v-peci-o-klienty-s-poruchami-hybnosti.pdf
Nevhodné zacházení a jednání se seniory a s handicapovanými jedinci v sociálních zařízeních (syndrom EAN) A2023/0620-SP/PC/PP/VP Stáhnout nevhodne-zachazeni-a-jednani-se-seniory-a-s-handicapovanymi-jedinci-v-socialnich-zarizenich-syndrom-ean.pdf
Obecná pravidla v každodenní péči o klienty s poruchou hybnosti (s využitím základních prvků kinestetiky) A2023/0623-SP/PC/PP Stáhnout obecna-pravidla-v-kazdodenni-peci-o-klienty-s-poruchou-hybnosti-s-vyuzitim-zakladnich-prvků-kinestetiky.pdf
Péče o klienty s cévní mozkovou příhodou v zařízeních sociálních služeb A2021/1387-SP/PC/PP Stáhnout pece-o-klienty-s-cevni-mozkovou-prihodou-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Péče o klienty s Parkinsonovou chorobou A2023/0027-SP/PC/PP Stáhnout pece-o-klienty-s-parkinsonovou-chorobou.pdf
Pečovatelské úkony v paliativní péči u klientů v zařízeních sociální péče A2023/0024-SP/PC/PP Stáhnout pecovatelske-ukony-v-paliativni-peci-u-klientů-v-zarizenich-socialni-pece.pdf
Pocity osamělosti seniorů v sociálních zařízeních a možnosti pomoci A2020/0580-SP/PC/PP/VP Stáhnout pocity-osamelosti-seniorů-v-socialnich-zarizenich-a-moznosti-pomoci.pdf
Poruchy socializace na pracovištích sociálních služeb A2020/0445-SP/PC/PP/VP Stáhnout poruchy-socializace-na-pracovistich-socialnich-sluzeb.pdf
Práce s klientem s poruchami hybnosti v zařízeních sociálních služeb A2023/1091-SP/PC/PP Stáhnout prace-s-klientem-s-poruchami-hybnosti-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Práce s uživatelem seniorského věku s poruchami polykání v zařízení sociálních služeb - kurz jen pro oblast Moravy A2022/1217-SP/PC/PP Stáhnout prace-s-uzivatelem-seniorskeho-veku-s-poruchami-polykani-v-zarizeni-socialnich-sluzeb.pdf
Práce se seniory v zařízeních sociální péče A2020/0275-SP/PC/PP Stáhnout prace-se-seniory-v-zarizenich-socialni-pece.pdf
Prevence bolestí zad pro pracovníky přímé obslužné péče A2023/0026-SP/PC/PP Stáhnout prevence-bolesti-zad-pro-pracovniky-prime-obsluzne-pece.pdf
Prevence infekčních onemocnění v sociálních zařízeních A2021/1263-SP/PC/PP/VP Stáhnout prevence-infekcnich-onemocneni-v-socialnich-zarizenich.pdf
Proměny ve stáří a jejich simulace s využitím gerontoobleku A2021/1107-SP/PC/PP/VP Stáhnout promeny-ve-stari-a-jejich-simulace-s-vyuzitim-gerontoobleku.pdf
Psychiatrické minimum pro pracovníky přímé obslužné péče A2023/0622-SP/PC/PP Stáhnout psychiatricke-minimum-pro-pracovniky-prime-obsluzne-pece.pdf
Rehabilitační péče o klienty s poruchami hybnosti v kontextu sociálních služeb - 2 dny/16 výukových hodin A2020/0448-SP/PC/PP Stáhnout rehabilitacni-pece-o-klienty-s-poruchami-hybnosti-v-kontextu-socialnich-sluzeb.pdf
Relaxační prvky pro pracovníky sociálních služeb A2021/0093-SP/PC/PP/VP Stáhnout relaxacni-prvky-pro-pracovniky-socialnich-sluzeb.pdf
Sexualita seniorského věku v zařízeních sociálních služeb A2020/0579-SP/PC/PP/VP Stáhnout sexualita-seniorskeho-veku-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Specifika konceptu Montessori v péči o klienty s poruchou rozumového spektra v sociálních službách - NOVINKA RO ROK 2023 A2022/0979-SP/PC/PP Stáhnout specifika-konceptu-montessori-v-peci-o-klienty-s-poruchou-rozumoveho-spektra-v-socialnich-sluzbach.pdf
Stimulační techniky dle Bobath konceptu u klientů v zařízeních sociálních služeb A2020/0036-SP/PC/PP Stáhnout stimulacni-techniky-dle-bobath-konceptu-u-klientů-v-zarizenich-socialnich-sluzeb.pdf
Stimulační techniky u klientů s poruchami hybnosti v sociálních zařízeních A2019/0988-SP/PC/PP Stáhnout stimulacni-techniky-u-klientů-s-poruchami-hybnosti-v-socialnich-zarizenich.pdf
Strategie komunikace a základy zvládání konfliktů u klientů sociálních zařízení A2023/1087-SP/PC/PP/VP Stáhnout strategie-komunikace-a-zaklady-zvladani-konfliktů-u-klientů-socialnich-zarizeni.pdf
Terapie vzpomínkou aneb kufr "starých dobrých časů" A2022/1220-SP/PC/PP Stáhnout novinka-roku-2023-terapie-vzpominkou-aneb-kufr-starych-dobrych-casů.pdf
Týmová spolupráce a vzájemná podpora pracovníků v sociálních službách A2024/0202-SP/PC/PP Stáhnout tymova-spoluprace-a-vzajemna-podpora-pracovniků-v-socialnich-sluzbach.pdf
Úvod do ergoterapie u klientů v zařízeních sociálních služeb - 8 hodin A2022/1267-SP/PC/PP Stáhnout uvod-do-ergoterapie-u-klientů-v-zarizenich-socialnich-sluzeb-8-hodin.pdf
Úvod do problematiky opatrovnictví pro pracovníky sociálních služeb - NOVINKA PRO ROK 2023 A2022/0980-SP/PC/PP Stáhnout uvod-do-problematiky-opatrovnictvi-pro-pracovniky-socialnich-sluzeb.pdf
Úvod do problematiky péče o klienty s demencí A2023/0621-SP/PC/PP Stáhnout uvod-do-problematiky-pece-o-klienty-s-demenci.pdf
Úvod do sociálně - zdravotní péče u seniorů, chronicky nemocných(DNZS) a nevyléčitelných osob A2020/0035-SP/PC/PP Stáhnout uvod-do-socialne-zdravotni-pece-u-seniorů-chronicky-nemocnych-dnzs-a-nevylecitelnych-osob.pdf
Výživa u seniorů v zařízeních sociálních služeb - výživa ve stáří A2019/1333-SP/PC/PP Stáhnout vyziva-u-seniorů-v-zarizenich-socialnich-sluzeb-vyziva-ve-stari.pdf
Vztahová manipulace v péči o klienta v sociálních službách A2021/1264-SP/PC/PP/VP Stáhnout vztahova-manipulace-v-peci-o-klienta-v-socialnich-sluzbach.pdf
Základy komunikace aneb umíme jednat s lidmi se ztrátou sluchu A2024/0204-SP/PC/PP/VP Stáhnout zaklady-komunikace-aneb-umime-jednat-s-lidmi-se-ztratou-sluchu.pdf
Základy nedirektivní komunikace v krizové intervenci u klientů seniorského věku v sociálních službách A2023/1695-SP/PC/PP/VP Stáhnout zaklady-nedirektivni-komunikace-v-krizove-intervenci-u-klientů-seniorskeho-veku-v-socialnich-sluzbach.pdf
Základy nedirektivní komunikace v práci s dětmi v sociálních službách A2020/0447-SP/PC/PP/VP Stáhnout zaklady-nedirektivni-komunikace-v-praci-s-detmi-v-socialnich-sluzbach.pdf
Základy péče o klienta se spastickým syndromem v zařízeních sociální péče A2019/0733-SP/PC/PP/VP Stáhnout zaklady-pece-o-klienta-se-spastickym-syndromem-v-zarizenich-socialni-pece.pdf
Základy první pomoci v zařízeních sociální péče A2022/1268-SP/PC/PP/VP Stáhnout zaklady-prvni-pomoci-v-zarizenich-socialni-pece.pdf
Základy trénování paměti a kognitivních funkcí u seniorů v sociálních zařízeních A2022/1219-SP/PC/PP/VP Stáhnout zaklady-trenovani-pameti-a-kognitivnich-funkci-u-seniorů-v-socialnich-zarizenich.pdf
Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese A2023/1088-SP/PC/PP/VP Stáhnout zvladani-zatezovych-situaci-pro-pomahajici-profese.pdf
Žena & „pomáhající“ profese v kontextu sociálních služeb A2021/1108-SP/PC/PP/VP Stáhnout zena-and-pomahajici-profese-v-kontextu-socialnich-sluzeb.pdf