E-learning

MPSV ČR rozhodlo, že je možno zajištění vzdělávacích kurzů v rámci vzdělávacích programů akreditovaných podle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, distanční formou on-line.

Toto opatření je platné po dobu platnosti opatření přijatých v souvislosti s vyhlášení nouzového stavu.

V případě zájmu nás prosím kontaktujte - tel. 723 429 662, email - schola.medica@gmail.com.