Jak se přihlásit

Najděte si akci, která vás zajímá. Po kliknutí se vám otevře okno s podrobným programem.
Poté je možno se přihlásit několika způsoby:
  • přihláškou, kterou najdete na webových stránkách, po vyplnění odešlete kliknutím na tlačítko "Odeslat"
  • mailem na adrese schola.medica@gmail.com
  • telefonicky na tel. čísle: 723 429 662

Potvrzení přihlášky obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Platbu je možné provést bezhotovostně na účet níže uvedený nebo složenkou.
Platbu proveďte nejpozději 10 dnů před začátkem kurzu, jako variabilní symbol zadejte datum akce např. 071009 a do zprávy pro příjemce uveďte vaše jméno, abychom mohli platbu identifikovat. Pro případnou kontrolu vezměte s sebou doklad o zaplacení. V případě platby na místě v den konání akce je účtován poplatek 50,- Kč.

Pro vystavení certifikátu je nutné do přihlášky uvést tyto údaje: jméno a příjmení, datum a místo narození, trvalé bydliště a pracovní zařazení.

Bankovní spojení u GE Money Bank - č. účtu: 199593391/0600