Kdo jsme

Schola Medica se zaměřuje na celoživotní vzdělávání dospělých, především na pořádání vzdělávacích akcí a přednášek pro nelékařský zdravotnický personál. Cílem je připravit zajímavé odborné přednášky, které pomáhají ke zvyšování kvalifikace. Vysokou profesionální úroveň zajišťuji zkušení lektoři.

Všechny naše akce jsou akreditovány dle vyhlášky č. 4/2010 Sb., která stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků. Profesní a odborová unie zdravotnických pracovníků Čech, Moravy a Slezska (POUZP), u níž žádáme o souhlasná stanoviska s našimi akcemi, uděluje tyto souhlasy pro následující profese:
  • Všeobecná sestra
  • Porodní asistentka
  • Fyzioterapeut
  • Ergoterapeut
  • Radiologický asistent
  • Zdravotně-sociální pracovník
  • Zdravotnický záchranář
  • Zdravotní laborant
  • Nutriční terapeut
  • Farmaceutický asistent

Pro zdravotnické či sociální zařízení můžeme zajistit po dohodě vzdělávací akce pro vaše zaměstnance přímo u Vás na pracovišti. V případě zájmu nás kontaktujte a e-mailové adrese schola.medica@gmail.com.

Schola Medica je vzdělávací instituce akreditovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí (2010/217-I). Nabízíme odborné zajištění konferencí, školících akcí a seminářů se sociální a ošetřovatelskou tématikou.