Kreditní systém

Všechny naše kurzy a konference jsou zařazeny do kreditního systému dle zákona č.108/2006 Sb. a vyhláškou č. 4/2010 Sb, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků..

Každý účastník vzdělávací akce obdrží osvědčení s příslušným počtem kreditních bodů dle druhu akce.